top of page

Zijn advocaatkosten bij een echtscheiding voor ondernemers en aanmerkelijk belanghouders aftrekbaar?


In het Tijdschrift voor Scheidingsrecht (EB) verscheen vorig jaar een artikel over de vraag of advocaatkosten voor ondernemers en aanmerkelijk belanghouders aftrekbaar zijn bij een echtscheidingssituatie.

Bij ondernemers geldt voor de inkomstenbelasting dat de winst van een onderneming moet worden vastgesteld met uitsluiting van zuivere privé-uitgaven. Ook bij rechtspersonen en aanmerkelijk belanghouders geldt dat privé-uitgaven niet ten laste van de winst mogen worden gebracht. Drs. Roijakkers geeft in zijn artikel aan dat, op grond van de jurisprudentie, de stelling dat voor de onderneming of een vennootschap advocaat-  en overige advieskosten bij een echtscheiding per definitie privékosten zijn, niet juist is.

De hoofdregel dat alleen de kosten die in het belang van de onderneming of de vennootschap worden gemaakt, aftrekbaar zijn van de winst en dat privé-uitgaven die niet met een onderneming te maken hebben niet aftrekbaar zijn, lijkt dus iets te voorbarig.

In sommige situaties kunnen deze kosten wel aftrekbaar zijn. Bij een VOF tussen echtgenoten kan er een zakelijk belang aanwezig zijn als door de echtscheiding (de continuïteit van) de onderneming in gevaar komt. Ook bij een enig aandeelhouder van een BV is geoordeeld dat de advieskosten een zakelijk belang hadden en voor rekening van de onderneming konden komen, omdat deze zijn gemaakt om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te brengen.

Let op, want bij zowel voor de ondernemer als de aanmerkelijk belanghouder geldt dat wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de voortzettingsregeling van een VOF of de statuten van een BV, het zakelijke belang voor deze kosten afneemt, waardoor deze wellicht toch niet aftrekbaar zijn. Wanneer geen afspraken zijn gemaakt, zullen deze kosten bij elke echtscheiding op zichzelf beoordeeld moeten worden.

Kortom: of advocaat- en andere advieskosten voor de ondernemer aftrekbaar zijn, hangt af van specifieke omstandigheden, maar het is zeker niet onmogelijk. Drs. Roijakkers geeft in zijn bijdrage als afsluiting het advies dat de ondernemer en aanmerkelijk belanghouderde nota’s duidelijk moet specificeren, zodat een juiste en goede afweging gemaakt kan worden welke kosten aftrekbaar zijn.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page