top of page

Privacy Policy

Privacyverklaring Bootsma Lamme Advocaten

Bootsma Lamme Advocaten, gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

De contactgegevens:

Wagenweg 66

2012 NG Haarlem

Tel: 023-5421160

www.bladvocaten.nl

 

Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen uw naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of tijdens het contact met een advocaat of mediator). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bootsma Lamme Advocaten verzamelt automatisch gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke pagina’s u bezoekt en hoe lang u op de website blijft etc. Met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen wel IP-adressen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. Met die IP-adressen doen wij niets om u persoonlijk te herleiden. U kunt onze website dus gewoon anoniem bezoeken. Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die u ons zélf verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres door het contactformulier op onze website in te vullen of door uw dossier in handen te geven aan de advocaat of mediator.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bladvocaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bootsma Lamme Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 1. voor het uitvoeren van onze werkzaamheden als advocaat en mediator; 2. voor het factureren van onze werkzaamheden; 3. voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website). Wij zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens die u invult op het contactformulier van de website worden via een e-mail verzonden naar info@bladvocaten.nl. Deze gegevens worden niet elders opgeslagen of bewaard. Na ontvangst van het e-mailbericht wordt er contact met u opgenomen. Na dit contactmoment wordt het e-mailbericht in het betreffende dossier bewaard. Bootsma Lamme Advocaten bewaart persoonsgegevens die u aan ons vertrekt in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via cookies krijgt Bootsma Lamme Advocaten inzage in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze manier kan Bootsma Lamme Advocaten het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bootsma Lamme Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bladvocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bootsma Lamme Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page