top of page
Serious Conversation

Mediation

Als je er samen uit wilt komen. 

Hoe kom je er samen goed uit?

In tijden van scheiding is de sfeer tussen beide partners meestal niet al te best. Dat is jammer, want juist in een scheiding moeten beide partners samen het nodige afwikkelen en afspreken. Ook voor de kinderen. Sommigen slepen liefst hun partner onmiddellijk voor de rechter, maar de ervaring leert dat een proces vaak niet het einde van het conflict betekent. Daar komt bij dat procederen meestal een kostbare en pijnlijke weg is.

Als je een scheiding netjes en duurzaam wilt afronden, is het in de meeste gevallen beter om eerst voor mediation te kiezen. Wij voeren bij mediation als objectieve deskundige de regie over de gesprekken die jullie samen voeren. Het doel: samen tot afspraken komen, bijvoorbeeld in de vorm van een ouderschapsplan, waarin je je beiden kan vinden. Deze vorm van bemiddeling zorgt voor rust in de gesprekken met je partner. Daar hebben ook de kinderen baat bij, vindt ook de Kinderombudsman. Hij pleit daarom zelfs voor verplichte mediation voor scheidende ouders.

Wij zijn bij Bootsma Lamme Advocaten zeer ervaren in mediation en hebben in de loop der jaren de waarde ervan onder ogen mogen zien. Procederen kan altijd nog.

bottom of page