top of page
Bare Feet

Samenwoners

Wat moet je regelen als je niet getrouwd bent?

Ouderschapsplan en regels bij ongehuwd samenwonen

Wanneer je niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, gelden er andere regels als je samenwoont en uit elkaar gaat.​ Als ex-samenwoners is er geen wettelijke verplichting de ex-partner partneralimentatie te betalen, tenzij de partners hierover afspraken hebben gemaakt in hun samenlevingsovereenkomst. Bij ongehuwd samenwonen worden niet alle bezittingen automatisch gemeenschappelijk. 

Toch moet je wanneer je, ongehuwd samenwoont met of zonder een samenlevingsovereenkomst en jullie besluiten de relatie te beëindigen, veel zaken regelen. Zo moeten er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de minderjarige kinderen, over de huisvesting en over eventuele gemeenschappelijke goederen of schulden. Wanneer een van jullie geld heeft geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het huis, gelden hier ook andere regels voor dan bij gehuwden. 

Het is ook van belang te bezien of de ouder, die het kind wel heeft erkend, ook het ouderlijk gezag heeft. Ouders vergeten weleens na de aangifte en de erkenning van hun kind het gezag te regelen. Dit kan later alsnog gevraagd worden. Dit is overigens anders als het kind na 1 januari 2023 is erkend. Dan heeft de andere ouder automatisch het gezag over het kind. Indien de ouders een aantekening in het gezagsregister hebben geplaatst of van rechtswege het gezag hebben en de ouders hun samenleving beëindigen, moeten zij op grond van de wet een ouderschapsplan opstellen.

Wij begeleiden en adviseren bij een beëindiging van een samenleving.

bottom of page