top of page
Image by engin akyurt

Echtscheiding

Hoe ga je om met alle veranderingen?

Zorg dat je voldoende informatie hebt

Het is onze taak jouw doelgericht te coachen en samen met jou na te gaan wat er nodig is om het leven voor jou en eventueel de kinderen zo in te richten dat een ieder weer verder kan.  Wij zijn daar goed in. Het is in ieder geval reden voor onze oud-cliënten om hun collega’s, vrienden en familie naar ons toe te sturen. Een groot compliment.

Onze eerste stap in elk contact met de cliënt is het beantwoorden van de belangrijkste vragen. Hoe is de situatie nu? Welke acties zijn er direct nodig? Wat is het doel en hoe is het doel snel, goed en duurzaam te bereiken? De antwoorden op deze vragen leiden tot een strategie, via een procedure, onderhandeling of mediation. We geven daarbij direct duidelijkheid over de kosten, de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Wij bepalen samen met jou wat de juiste weg is om tot een passende oplossing te komen.

Wij begeleiden en adviseren bij een scheiding.

bottom of page