top of page
Image by Priscilla Du Preez

Kosten

Wat kost een duurzame oplossing?

Je mag ons vragen wat het kost, wij leggen je uit wat het oplevert

Wat een zaak uiteindelijk kost, hangt af van de aard van de zaak, de complexiteit en het spoedeisende belang. Bij iedere stap in het proces maken wij een afweging van kosten en baten. Zo houdt je grip op de kosten. Bootsma Lamme hanteert een vast uurtarief exclusief 21% BTW. Vraag vrijblijvend naar het uurtarief.

Rechtsbijstandverzekering
Over het algemeen vallen de kosten van een echtscheiding niet onder de dekking. Dit kan anders zijn bij mediaton of alimentatie. Check hiervoor je polisvoorwaarden.

Gefinancierde rechtsbijstand
De mogelijkheid tot gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) is afhankelijk van het inkomen en/of vermogen. Je kunt dit zelf verifiëren via www.rvr.org.​ Bootsma Lamme Advocaten verleent geen bijstand op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Extra kosten 
Naast de kosten van de advocaat of mediator betaal je griffierecht en de kosten van de door de rechtbank verplichte uittreksels van de gemeente, zoals bijvoorbeeld een GBA uittreksel of een uittreksel uit het huwelijksgoederenregister. Bij de verdeling van de woning of aandelen moeten ook nog de kosten van een notaris worden betaald. Verder kan je nog denken aan de kosten van een ingeschakelde fiscaal adviseur, een accountant of een verzekeringsadviseur.

bottom of page