top of page
Image by Laura Louise Grimsley

Erfrecht

Alles van waarde is weerloos

Een dierbare is overleden en dan?

Op een dag overlijden je ouders of andere familieleden. Het gevoel van verlies en behoefte aan rouw komt noodgedwongen samen met zakelijke kwesties, zoals de verdeling van de nalatenschap. Niet elk gezin of iedere familie blijkt in staat om een erfenis op een vredelievende manier af te ronden. Eén op de vier verdelingen van de erfenissen leidt tot een conflict, soms totaal onverwacht. Dan komen wij vaak in beeld. Wij zijn bij BootsmaLamme Advocaten sterk in het erfrecht. We zijn er voor opgeleid en dat is geen overbodige luxe. Door het slordig afwikkelen van een erfenis of nalatenschap ontstaan al snel conflicten, zelfs in de hechtste familiekringen. En dat is niet nodig. 

Het advies van een deskundig advocaat is belangrijk op het moment dat je erfgenaam blijkt te zijn. Doe dat op tijd. Wil je weten wat het erfdeel van jouw (stief)kind is, wie er gebruik mag maken van het nagelaten huis en wat er gebeurt als je het bedrijf van jouw vader of moeder overneemt? Wat moet je doen als je tot executeur benoemd bent? Of heb je andere vragen? We zijn in staat jou en andere betrokkenen helder bij te staan, en zo nodig scherp voor je te procederen.

Wij begeleiden en adviseren bij een nalatenschap.

Toekomst familiebedrijf

Hoe nu verder met de onderneming?

Nadat een dierbare is overleden moeten de erfgenamen samen de erfenis gaan afwikkelen. Daarbij moet inzichtelijk worden gemaakt wat er allemaal is en welke goederen en schulden tot de nalatenschap behoren. Als de overledene was getrouwd is van belang om te weten of er huwelijksvoorwaarden zijn of dat sprake is van gemeenschap van goederen. Bij samenlevers is het van belang te weten wat in het samenlevingscontract staat. 
 

Voor een achterblijvende ondernemer is het natuurlijk van belang om te weten of hij het bedrijf wel kan voortzetten. 
Antwoorden op vragen als:

  • Wat willen de erfgenamen? Waar hebben zijn recht op? 

  • Waar heb ik recht op? Bijvoorbeeld als er zaken niet in het testament staan.  

  • Wat staat er in de aandeelhoudersovereenkomst? Wat moet ik betalen als ik het deel van mijn voormalige compagnon wil overnemen?
     

Soms is de spanning zo hoog opgelopen dat een de-escalerende aanpak kan helpen om de erfenis toch naar ieders tevredenheid af te handelen.  Hiervoor kan je Bootsma Lamme Advocaten inschakelen, als erfrechtspecialist of als mediator. 


Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site Verder na overlijden.

bottom of page