top of page

Welke gevolgen heeft het corona virus voor gescheiden ouders?

Het is een rare tijd, het coronavirus houdt heel de wereld in zijn greep en heeft op iedereen veel invloed. Er zijn door de overheid maatregelen getroffen waar iedereen zich aan moet houden. Veel ouders werken thuis en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs van hun kinderen omdat die ook niet meer naar school mogen. Zij zitten daardoor met vragen maar als gescheiden ouders levert dat wellicht extra vragen op en zijn extra aanpassingen nodig. Want hoe zit het met de zorgregeling en wie is bevoegd tot het nemen van medische beslissingen, en hoe moet de alimentatie nog worden betaald nu het inkomen daalt of zelfs wegvalt? 


Het ouderschapsplan

Op dit moment is er nog geen reden om de afgesproken zorgregeling aan te passen. Zo lang het nog is toegestaan om naar buiten te gaan, kunnen de kinderen ook van verblijfplaats wisselen. Het is natuurlijk denkbaar dat de ene ouder meer mogelijkheden heeft om de kinderen op te vangen dan de andere ouder.


Ga met elkaar in gesprek en pas de zorgregeling indien nodig tijdelijk aan. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie en is het belangrijk dat jullie flexibel naar elkaar zijn. Bespreek met elkaar de zorgen en heb respect voort de zorgen van de andere ouder, ook vind je deze niet reëel. Accepteer hulp van elkaar bijvoorbeeld in thuisscholing. Spreek met elkaar af welke sociale contacten wel en niet zijn toegestaan. Inventariseer de risico’s en wees daar eerlijk over. Niemand wil in het ziekenhuis belanden. Neem als ouder verantwoordelijkheid. Ook raden wij aan om alvast na te denken waar de kinderen gaan verblijven als er op termijn mogelijk wel een algehele “lockdown” wordt afgekondigd of als kinderen niet meer naar buiten mogen. Bedenk dat kinderen zich ook zorgen kunnen maken over de ouder zie zij tijdelijk minder zien. Geef elkaar ruimte om contact met de kinderen te hebben. De gezondheid van alle betrokkenen staat uiteraard voorop.


Het is raadzaam om de adviezen die door het RIVM worden gegeven op te volgen maar blijf hierover met elkaar in gesprek.


Medische beslissingen

Het is mogelijk dat uw kind het coronavirus krijgt. In dat geval moeten er ook medische beslissingen worden genomen. Ouders die samen belast zijn met het gezag over hun kinderen moeten samen de beslissingen te nemen. Ook hiervoor geldt dat de gezondheid voorop staat en daarbij zal het advies van een arts doorslaggevend zijn.


Kinderalimentatie

Heeft het coronavirus invloed op het inkomen? Wat zijn dan de gevolgen voor de kinderalimentatie? De overheid heeft regelingen getroffen om een deel van de terugval van inkomen of bepaalde uitgaven, zoals kinderopvangkosten, te compenseren maar dat kan nog steeds onvoldoende zijn.


Ons eerste advies luidt ook hierbij: ga met elkaar in gesprek en wees flexibel. Probeer een tijdelijke regeling af te spreken. Als de alimentatie betaler een lager inkomen heeft, kan de alimentatie misschien tijdelijk verlaagd worden. Heeft de alimentatie ontvanger een lager inkomen, dan kan de alimentatie tijdelijk verhoogd worden. Probeer de inkomsten en de uitgaven inzichtelijk te maken en met elkaar te delen. Wie heeft wat nodig en wie kan nog iets missen? Als mediator kunnen wij jullie daarin begeleiden.


Onze specialisatie vereniging heeft hierover ook een blog geschreven. Lees de blog hier: https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/omgangsregeling-tijdens-covid-19-corona/?post_id=noID
Aanpassing alimentatie

Heb je uiteindelijk, inclusief regelingen, een lager inkomen dan het (oude) inkomen waarop de alimentatie eerder was berekend, dan kan dit aanleiding geven om de huidige alimentatie aan te passen. Komen jullie er samen niet uit dan kan een verlaging bij de rechtbank worden gevraagd. Ons advies is wel om eerst een herberekening te laten maken. Daar kunnen wij bij helpen.


Zodra de inkomens weer op hetzelfde niveau komen, kan de alimentatie weer worden gewijzigd of op het oude bedrag worden gesteld.


Onenigheid

Mochten jullie door de invloed van het coronavirus een conflict krijgen over de kinderen, dan kunnen wij wellicht iets voor u betekenen. Zo kunnen wij een afspraak maken om via een videogesprek tijdelijke afspraken te maken. Lukt dat niet dan kunnen wij met een van beide ex-partners meekijken naar een oplossing.


Wij zijn nog gewoon bereikbaar voor vragen via ons telefoonnummer 0235421160 of per e-mail info@bladvocaten.nl.


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page