top of page

Let op taalgebruik in bijzijn van kinderen

Het lijkt misschien onschuldig, maar het kan hard binnenkomen bij kinderen. Met negatief praten over de andere ouder moet je terughoudend zijn. Wat maar vooral hoe je iets zegt is van cruciaal belang. Veel gescheiden ouders zijn zo met hun eigen emoties en belangen bezig dat zij de kinderen daarbij vergeten. Maar het blijft wel hun papa of hun mama waar je het over hebt. De regel blijft toch altijd: zij mogen mopperen over papa of mama maar jij als ouder moet je mening voor je houden.


Villa Pinedo besteedt hier veel aandacht aan. Zo kwam er vorige week ‘nieuws uit de villa’ over onze taal: de verbale en non-verbale communicatie in scheidingssituaties. Hierna volgt het citaat.


Lieve ouders,

Taal is een wonderlijk iets. Aan de ene kant is het datgene wat mensen met elkaar verbindt. En tegelijkertijd kan taal er ook voor zorgen dat je juist verder uit elkaar komt te staan. Je kan dezelfde taal spreken, maar elkaar niet begrijpen. De woorden die je gebruikt, samen met je lichaamshouding, intonatie en blik, kunnen bewust of onbewust een andere boodschap meegeven. Taal kan veel zeggen over wat zich op de onderlaag afspeelt. En wij voelen met onze goed afgestelde antennes alles haarfijn aan. “Dat heeft je vader zeker tegen je gezegd!” of "Doe niet zo vervelend, wat lijk je op je moeder zo!” Met één woord, één blik, door één gebaar of een bepaalde toon kunnen wij precies voelen hoe laat het is. Voelen we gelijk wanneer er harmonie of strijd is. Rust of gedoe. We voelen dat in onze buik, want ons DNA bestaat voor 50% uit papa en voor 50% uit mama. In veel gevallen is er bij (een van) onze ouders sprake van rouw en verlies, wat - heel begrijpelijk ook - invloed heeft op de taal die ze gebruiken en hoe ze met elkaar communiceren. De taal die jij als ouder kiest, is dus super belangrijk voor ons. De eerste stap is bewustwording.

In deze nieuwsbrief delen we graag onze ervaringen met jou. En we hebben speciaal voor jou, ons vernieuwde Ouder-Kind Contract bijgevoegd. Het is nooit te laat om deze met elkaar te ondertekenen.

Liefs, van alle jongeren van Villa Pinedo


Twee kinderen spreken zich uit over hun ouders.

Lara (23):

"Toen mijn ouders gingen scheiden veranderde hun taalgebruik ten opzichte van de ander. Het lijken kleine, nietszeggende dingen, maar voor kinderen kan dit grote impact hebben. In de vertrouwde omgeving van het gezin refereerden mijn ouders aan elkaar met 'papa' en 'mama'. Na de scheiding veranderde dit in 'je vader' en 'je moeder'. Ik dacht: het is toch nog steeds mijn papa/mama? Het was een teken dat er afstand was genomen, maar die afstand wilde ik helemaal niet!".


Valerie (13):

“Beste ouders, als ik begin over vroeger, tien jaar geleden toen mijn ouders gingen scheiden, dan begint mijn moeder over iets anders. Als ik iets vraag over vroeger, antwoordt zij niet. Ze wil alles wat met papa te maken heeft vergeten. Maar het is wel mijn papa en mijn jeugd."


Er is zelfs een kindercontract opgesteld, die je gratis kan downloaden via de link: https://www.villapinedo.nl/ouder-kind-contract/


Ben je benieuwd of jij neutraal naar je kind communiceert, doe dan de door Villa Pinedo ontwikkelde checklist.

Volgens Villa Pinedo is de opdracht eigenlijk pas geslaagd, als ouders op alles ja kunnen zeggen.


Bootsma Lamme advocaten heeft de belangen van de kinderen hoog in het vaandel.

bottom of page