top of page

Partnerpensioen na scheiding

Het televisieprogramma Radar besteedde uitgebreid aandacht aan het recht op partnerpensioen bij gescheiden stellen. De meeste gescheiden stellen weten niet dat ze zelf actie moeten ondernemen, concludeerde het programma. Wat moet u doen?

Uit recent onderzoek van de Stichting Pensioenregister blijkt dat maar liefst 36% van de gescheiden vrouwen niet weet dat ze bij een scheiding iets moeten regelen voor het pensioen en dat maar 30% van de gescheiden vrouwen überhaupt weet dat een scheiding invloed heeft op het pensioen.

Na een echtscheiding hebben ex-partners wettelijk recht op (een deel van) het ouderdomspensioen van de andere partner. In zijn algemeenheid gaat het om de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. We noemen dit pensioenverevening. Als u de pensioenuitvoerder binnen twee jaar informeert met behulp van een online formulier, zorgt deze ervoor dat hij het ouderdomspensioen na pensioendatum uitbetaalt aan u en uw ex-partner. U heeft uw ex-partner daar niet voor nodig. Zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan moet u (laten) bekijken of de verdeling van het ouderdomspensioen is uitgesloten of niet. In dat geval heeft u wél twee handtekeningen nodig. Indien u niet binnen twee jaar de pensioenuitvoerder informeert door middel van het formulier, vervalt de verplichting van het pensioenfonds om de verevening uit te voeren. U moet dan zelf aan de slag, ook in dat geval samen met uw ex-partner. Het recht op uw pensioendeel vervalt namelijk niet.

Gescheiden na 1 mei 1995

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVS) is sinds 1 mei 1995 van kracht. Deze wet geldt voor gescheiden stellen wiens echtscheiding vanaf 1 mei 1995 is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Sinds 1 juni 2001 geldt de regel dat een scheiding van tafel en bed definitief is als deze is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Gescheiden tussen 27 november 1981 en 30 april 1995

Voor stellen die gescheiden zijn tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gelden de regels uit het zogeheten Boon van Loon-arrest. Daarin deed de Hoge Raad de uitspraak dat het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen na een scheiding eerlijk verdeeld moesten worden tussen de ex-partners.

Meer weten over scheiden en pensioenrechten? Neem contact met mij op!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page