top of page

Afbouw aftrekbaarheid partneralimentatie, wat zijn de gevolgen?

Volgens het nieuwe belastingplan wordt de aftrek partneralimentatie per 2020 stapsgewijs afgebouwd. Ook de hypotheekrente aftrek daalt. Beide maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor de partneralimentatie.


Afbouw aftrekbaarheid partneralimentatie

De bedoeling van de belastingwijziging is een afbouw van de aftrekbaarheid partneralimentatie volgens onderstaand schema: 2020: 46% aftrek; 2021: 43% aftrek; 2022: 40% aftrek; 2023: 37% aftrek.


Hoge inkomens gaan het merken

Met name de hogere inkomens – vanaf € 68.000,- bruto per jaar – gaan hier nadeel van ondervinden. Op dit moment is betaalde partneralimentatie aftrekbaar op het belastbaar inkomen tegen een percentage van maximaal 52%. Dat wordt geleidelijk afgebouwd naar 37% in 2023. De lagere en middeninkomens krijgen weliswaar ook 37% aftrek, die zien geen achteruitgang omdat voor hen de partneralimentatie nu al aftrekbaar is in de belastingschijf van 37%. De hogere inkomens gaan het wel merken. Als iemand € 2.000,- bruto per maand partneralimentatie betaalt, heeft hij nu nog na 52% aftrek een netto alimentatie van € 960,- per maand. Bij aftrek tegen 37% wordt de netto alimentatie € 1.260,- per maand. Een aanzienlijk verschil.


En nu?

Als u binnen nu en een jaar gaat scheiden en u heeft een inkomen van meer dan € 68.000,- bruto per jaar dan is het verstandig om hier rekening mee te houden in het echtscheidingsconvenant. De nieuwe regelgeving kan ook aanleiding zijn om uw bestaande partneralimentatie opnieuw te laten berekenen, ook als er een niet-wijzigingsbeding is overeengekomen en daardoor een wanverhouding is ontstaan. Mijn advies is dan ook om met elkaar om de tafel te gaan zitten en (nieuwe) afspraken te maken. Op basis van recente inkomensgegevens kan een herberekening worden gemaakt, zodat de gevolgen voor beide partijen duidelijk worden. Doe dit wel tijdig.


Meer informatie?

Heeft u vragen over de afbouw aftrek partneralimentatie? Neem dan gerust contact met mij op!
Comments


bottom of page