top of page

Welke kosten zijn na een echtscheiding aftrekbaar?


De kosten van een scheiding kunnen behoorlijk oplopen. Kosten die u verplicht moet maken voor een situatie waar u helemaal niet op zit te wachten. Welke kosten zijn aftrekbaar?

Wel aftrekbaar

De kosten die de alimentatie-ontvanger maakt voor het verkrijgen, verhogen of behouden van de partneralimentatie zijn voor de belasting aftrekbaar. Denk aan de proceskosten, advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten. Dat geldt zowel voor kosten die zijn gemaakt tijdens de echtscheidingsprocedure als een aparte procedure. Het is dus belangrijk dat uw advocaat op de facturen duidelijk aangeeft welke tijd hij waaraan besteed heeft. U kunt immers dat deel van die factuur aftrekken. Ook incassokosten van de alimentatie zijn aftrekbaar.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner, dan mag de alimentatiebetaler dat als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. De partneralimentatie moet daarvoor wel zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of door de rechter zijn bepaald.

Niet aftrekbaar

De kosten van de echtscheidingsprocedure zelf zijn niet aftrekbaar. Kosten die verbonden zijn aan het betalen of herzien van een alimentatieplicht, mag de alimentatiebetaler ook niet opgeven als aftrekpost, ook niet als hij/zij zich verweert tegen een alimentatieplicht. Zo oordeelde Het Hof Den Haag onlangs dat een man de kosten die hij maakte ten behoeve van de terugvordering van alimentatie niet in aftrek kan brengen in zijn aangifte Inkomstenbelasting. De man betaalde in de periode 1992 tot en met 2004 alimentatie aan zijn ex-echtgenote. link naar artikel

 Ontvangt u partneralimentatie, dan wordt dat gezien als inkomen en daar moet u belasting over betalen.

Kinderalimentatie wordt door de Belastingdienst niet als inkomen gezien. Ontvangt u als ouder kinderalimentatie, dan hoeft u daar geen belasting over te betalen. Kosten die u maakt om kinderalimentatie te verkrijgen, zijn niet aftrekbaar.

De ouder die kinderalimentatie betaalt, heeft vanaf januari 2015 geen recht meer op belastingaftrek.

Meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page