top of page

Partneralimentatie naar 5 jaar


De partneralimentatie wordt verkort. De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel om de partneralimentatie te verkorten. Volgens deze nieuwe wet duurt partneralimentatie dan nog maximaal vijf jaar, in plaats van de huidige twaalf jaar. De wet gaat in op 1 januari 2020.

Gelijkwaardigheid man en vrouw

De achterliggende gedachte van het wetsvoorstel is de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Als je na een huwelijk besluit uit elkaar te gaan, wil je er zeker van zijn dat je allebei zo snel mogelijk weer op eigen benen kunt staan en je eigen leven vorm kunt geven. Dat wordt belemmerd als één een van de twee partners langdurig financieel afhankelijk blijft van de ander. Het zorgt voor spanningen en leidt soms tot schrijnende situaties. En het belemmert ook de emancipatie van vrouwen.’, aldus Kamerlid Kuiken. Kamerlid Foort van Oosten vindt een 12 jarige alimentatie niet meer bij deze tijd passen. Het is volgens hem niet meer uit te leggen waarom nog twaalf jaar alimentatie moeten worden betaald aan hun ex-partner. Vijf jaar is lang genoeg om weer op eigen benen te kunnen staan.’

Het wordt al een aantal jaar geprobeerd de wet aan te passen. De Raad van State stak daar toen een stokje voor. De Raad vond dat er onvoldoende rekening mee werd gehouden dat sommige vrouwen op het moment van echtscheiding een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Nu al die jaren later is de wet er toch doorheen.

Uitzondering 5 jaar partneralimentatie

Er is wel een uitzondering op de 5 jaar alimentatie:


Bij een huwelijk dat langer dan vijftien jaar duurde en waarbij de partner tegen de AOW-leeftijd aanloopt is er nog recht op maximaal tien jaar;


Bij huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar geldt een maximale alimentatieduur twaalf jaar en loopt totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt;


In de wet is bovendien een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid).


Bestaande partneralimentatie

Geldt deze wet ook voor bestaande alimentatieverplichtingen?

Nee. Is er sprake van een lopende procedure over partneralimentatie of is de partneralimentatie eerder vastgesteld of overeengekomen, dan heeft het voorstel geen gevolgen. Bestaande alimentatieverplichtingen kunnen alleen via de bestaande wijzigingsprocedure worden aangepast. Er moet dan sprake zijn van een wijziging in de omstandigheden waardoor de vastgestelde of overeengekomen alimentatie niet meer voldoet aan de wettelijk maatstaven. Uiteraard kan in de lopende procedures (of nieuwe procedures) wel worden aangevoerd dat, gezien de nieuwe wet, er aanleiding is de alimentatieduur te beperken. Dat is altijd het proberen waard.

Nu procederen of uitstellen

Moet je snel een procedure starten of is het beter te wachten?

Als er geen procedure loopt en je bent van plan te gaan scheiden en partneralimentatie aan te vragen, moet je niet te lang te wachten met het starten van een procedure om de aanspraak te houden op 12 jaar alimentatie. Als alimentatie betaler kan het zinvol zijn te wachten met de procedure.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page