• Amy Lamme

Partneralimentatie in 2020 naar vijf jaar ?

Updated: Dec 6, 2019

Onlangs publiceerde mijn specialisatie vereniging (vFAS) het volgende artikel:

PARTNERALIMENTATIE IN 2020 VAN TWAALF NAAR VIJF JAAR

De Tweede Kamer wil de maximale termijn voor partneralimentatie terugbrengen van twaalf naar vijf jaar. Het huidige wetsvoorstel herziening partneralimentatie ligt er inmiddels al meer dan drie jaar, maar het lijkt er nu toch echt op dat het er definitief doorkomt. De initiatiefwet (van VVD, D’66 en PVDA) krijgt in elk geval steun van GroenLinks, PVV en SP. Daarmee is er dus een meerderheid in de Kamer voor de wijziging.

Volgens de nieuwe wet is de termijn dat de partneralimentatie wordt betaald de helft van de duur van het huwelijk. Met als maximum een termijn van vijf jaar (waar het nu twaalf jaar is). Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt:

Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);

Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar);

Voor alimentatieplichtigen van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Zij hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar.

Alleen voor nieuwe gevallen

Het wetsvoorstel gaat naar alle waarschijnlijkheid in op 1 januari 2020. De wet geldt dan alleen voor “nieuwe gevallen”. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden.

De huidige wet is in veel gevallen achterhaald. Als een stel 25 jaar getrouwd is, is twaalf jaar alimentatie betalen wellicht begrijpelijk. Maar voor partners die niet zo lang samen zijn en allebei werken, is twaalf jaar vaak te lang. Dat betekent dus ook dat een verkorting van de termijn niet in alle gevallen passend is. Er moet altijd gekeken worden naar het individuele geval, waarvoor afwijking van de hoofdregel mogelijk moet zijn. Het wetsvoorstel voorziet in een zogenaamde hardheidsclausule, maar over de exacte toepassing hiervan en of deze voldoende maatwerk kan bieden, is nog niet duidelijk.

Wat betekent de nieuwe wet voor u?

Wilt u weten wat de nieuwe wetgeving voor u betekent? Neemt u dan contact op met de Nederlandse Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). vFAS-scheidingsmediators hebben minstens vijf jaar ervaring in de advocatuur en zijn gespecialiseerd in scheidingen. Zij hebben naast de advocatenopleiding een extra opleiding van drie jaar gevolgd, zodat ze zich specialist op het gebied van het familierecht mogen noemen. Ze hebben kennis van zaken en maken u wegwijs op financieel en juridisch gebied. Daarnaast begeleiden vFAS-mediators u ook op relationeel en emotioneel gebied.

Link naar het artikel

Recent Posts

See All

Wettelijke indexering alimentatie 2022: 1,9%

De wettelijke indexering waarmee de kinder- en partneralimentatie per 1 januari 2022 moet worden verhoogd is 1,9 procent. Deze verhoging moet je zelf doorvoeren. Alimentatie betaal je vooraf dus de al