top of page

Scheiden van je meewerkende partner

Je partner werkt bij jou in het bedrijf. Als jullie gaan scheiden, wil je haar (of hem, natuurlijk) waarschijnlijk ontslaan, omdat samenwerken niet meer mogelijk is.

Maar kan dat zomaar? En hoe doe je dat, zonder ernstige schade?

Als je je partner wilt ontslaan, moet er om te beginnen sprake zijn van een dienstbetrekking. Voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking zijn drie criteria van belang:

* Loon: alleen wanneer er een vergoeding wordt betaald voor de werkzaamheden kan er sprake zijn van een dienstverband.

* Arbeid: dit betekent dat er sprake moet zijn van een productieve arbeidsprestatie of ‘voor de werkgever waardevolle arbeid’. Dit wordt ruim uitgelegd en daarvan is dus al snel sprake.

* De gezagsrelatie: van een gezagsrelatie is sprake wanneer de werkgever bevoegd is om aanwijzingen en instructies te geven aan de werknemer en de werknemer verplicht is om deze op te volgen. Bij de vraag of hiervan sprake is, spelen tal van omstandigheden een rol. De vraag of er sprake is van een gezagsverhouding levert meestal de grootste discussie op.

Als je niet kunt aantonen dat er tijdens het huwelijk aan alle drie deze voorwaarden werd voldaan, kun je natuurlijk wel in zakelijk opzicht afscheid van je partner nemen, maar die blijft dan achter zonder enig recht op een werkeloosheidsuitkering. Wil je je partner niet op die manier met lege handen achterlaten, dan kun je hem of haar minimaal 26 weken in dienst houden, zodat hij of zij na ontslag in aanmerking komt voor een WW-uitkering. In de praktijk zal het zeer onwenselijk zijn om na een echtscheiding bij de ex-partner in dienst te blijven. In dat geval kunnen jullie een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst opstellen, waarin je afspraken maakt over

de beëindiging van het dienstverband. Jullie kunnen bijvoorbeeld afspreken dat het dienstverband nog 26 weken blijft voortduren en dan zal eindigen, terwijl je ex-partner in de tussentijd wordt vrijgesteld van werk.

Wil je meer weten over afscheid nemen van je meewerkende partner? Neem dan contact met mij op.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page