top of page

Boek over scheiding

In mei van dit jaar boog de rechtbank Den Haag zich over een bijzondere vechtscheiding. Een man eiste dat een boek over zijn scheiding, geschreven door zijn ex-vrouw, met onmiddellijke ingang uit de handel genomen zou worden.

Schrijfster Y.F. en haar ex-man Brent waren in 2002 getrouwd, maar het huwelijk werd in 2014 door echtscheiding ontbonden. Y.F. en Brent hebben twee minderjarige kinderen, die bij de vader wonen. In 2017 is door de rechtbank een zorgregeling vastgesteld, waarin is opgenomen dat de kinderen eens per twee weken anderhalf uur contact hebben met hun moeder, onder speciale begeleiding.

Na de scheiding schrijft Y.F. een boek over haar relatie met Brent. Tot de dood ons scheidt, leven met een wraakzuchtige ex is volgens de flaptekst ‘het schokkende verhaal van een moeder die strijdt voor haar kinderen niet opgeeft. Ze is jarenlang geterroriseerd door haar ex-man en op een geraffineerde wijze (gaslighting) geestelijk mishandeld.’ In verschillende interviews in dagbladen en online tijdschriften praat zij over de situatie waarin vrouwen een gewelddadig huwelijk ontvluchten. Y.F. g

presenteert zich daarin als ervaringsdeskundige. Dat doet ze trouwens ook op verschillende social media en op haar eigen website.

Brent ziet het twee maanden aan, maar stapt dan toch naar de rechter, omdat het boek volgens hem flagrante onwaarheden bevat, een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van hem en de kinderen en hij zich aangetast voelt in zijn eer en goede naam.

Y.F. moet voor de rechtbank toegeven dat het boek niet geheel en al op waarheid berust, maar ze wijst erop dat zowel haar man als haar kinderen andere namen gekregen hebben. Bovendien probeert zij nog voor de mondelinge behandeling een disclaimer in het geding te brengen die naar haar zeggen ongeveer vanaf de zittingsdatum in de nog te verkopen boeken zal worden gevoegd. De disclaimer bevat een variant op de ‘dichterlijke vrijheid’: “Dit boek is een verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten, verteld vanuit de persoonlijke, subjectieve beleving van de auteur waarbij feit en fictie zijn vermengd. Voor zover wordt verwezen naar bestaande personen of situaties, worden deze (deels) fictief gebruikt. Het boek is een aanklacht tegen het systeem waarbij een moeder, zonder waarheidsvinding door de officiële instanties, haar kinderen kwijt kan raken.”

Het gaat in deze zaak om een botsing tussen twee fundamentele rechten: het recht op vrijheid van meningsuiting van Y.F. enerzijds en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van Brent, waaronder het recht op bescherming van de goede naam/reputatie is inbegrepen. Omdat de vele zware aantijgingen van Y.F. in haar boek en de daaruit voortvloeiende publiciteit geen steun vinden in feitenmateriaal en omdat Y.F. zeer persoonlijke en intieme zaken over Brent en zeer privacy gevoelige zaken over de kinderen deelt, zonder dat zij hierin vooraf zijn betrokken, vindt de rechter dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in dit geval zwaarder mag wegen.

Het boek moet uit de handel genomen worden, Y.F. moet rectificeren en een voorschot op een schadevergoeding betalen. Daarnaast moet ze de proceskosten betalen. Al met al een scheiding die weinig winnaars kent.

Vechtscheiding voorkomen? Neem gerust contact met mij op.

bottom of page